Fandom

Capcom Database

Capcom Sports Club

1,600pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

Capcom Sports Club title screen

Capcom Sports Club is an arcade game released by Capcom in 1997. It is a multi-sport game that consists of Smash Stars (Tennis), Dunk Stars (Basketball), and Kick Stars (Soccer).

Credits Edit

Capcom Sports Club

Planning Staff: Yoshifumi Fukuda
Program Staff: Yoshinobu Inada, Masahito Ohya, Kazuhiko Komori, Hiroshi Nakagawa, Dress, Garamon, Mr. Kato
CG-Works Staff: Eiji Kuratani, Naoki Fujisawa, Naoki Fukushima, Shinya Kitamura
Object Staff: Shinji Sakashita, Kazuo Yorikane, Koichi Kikutani, Masao Ueda, Motohiro Shigeyama, Tsunenori Shirahama, Tomohiko Ohsumi, Tadashi Noyama
Scroll Staff: Kazumi Teramoto, Megumi Maeno, Hirokazu Yoneduka, Chie Nakayama, Yoichi Tanoue, Atsushi Kanno
Sound Staff: Hideki Okugawa, Ryoji Yamamoto
Design Staff: Daigo Ikeno, Masae Okano, Satoshi Ukai, Shinichiro Komizu
Voice Actor: Tomoyuki Morikawa, Jin Yamanoi, Miyuki Yamamoto (©Arts Vision)
Special Thanks: Jun Koike, Akihiro Yokoyama, Motohisa Nogi, Yukio Nishimura, Yoshino Aoki, Yutaka Maruno, Katsuhiro Nakano, Takuya Shiraiwa, Capcom All Staff
Producer: Yoshimi Ohnishi
General Producer: Noritaka Funamizu
Supervisor: Yoshiki Okamoto
Presented by: Capcom

Also on Fandom

Random Wiki